Дезинсекция

Дезинсекцията или обеззаразяването е съвкупност от мерки и мероприятия за унищожаване на складови вредители. Най популярният начин за дезинсекция е използването на различни видове инсектициди. Инсектицидите често се характеризират според начина им на проникване в тялото на насекомите. В повечето случаи насекомите ги приемат чрез контакт, поглъщане или чрез вдишване на исектицидните пари. В зависимост от химическата формулация е възможен един или няколко от тези начини на интоксикация. Инсектицидите съдържат едно или няколко активни вещества, а също пълнители, прилепители и специални добавки. Последните подобряват прилепването на химическото съединение към третираната повърхност и към самите насекоми. В зависимост от формулацията инсектицидите могат да се разтварят в течности / вода, нафта, масла и др. /, за да станат готови за пръскане или изпаряване.

Инсектицидите се разделят на:

Контактни инсектициди с кратък срок на действие/няма остатъчно действие/, инсектициди, които се прилагат директно върху насекомите и проникват в тялото им.

Инсектициди с продължително последействие, остават като депо по обработените повърхности и площи.

Изпаряващи се инсектициди /фумиганти/, които главно действат чрез своите пари.

Механичното почистване на складовете е от голямо значение за добрия резултат от дезинсекцията. Непочистените фуги, цепнатини и повърхности от прах, зърно, трици и остатъци от храни са идеални места за укриване на насекоми и ги предпазват от проникване на инсектицидите. В зависимост от височината, размерите и особеностите на складовото помещение се подбира препарата, подходящата техника и начина на прилагане. Обработката може да бъде чрез опръскване, студен аерозол, топъл аерозол и комбинирана.