Аерозолна дезинсекция

Аерозолните формулации се прилагат в затворени помещения с генератори за студен и топъл аерозол. При този метод се работи с много дребни капки /аерозоли/, които се задържат във въздуха продължително време, той е много подходящ за борба със скрити и летящи насекоми и по-специално с молците. За постигане на максимален резултат аерозолната дезинсекция се извършва след опръскване на обработваемите обеми.