ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА МЕЛНИЦА, ОРИЗАРНА, ФУРАЖЕН ЗАВОД И ДРУГИ ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

При извършване дезинсекции на мелници, оризарни и други преработвателни предприятия задължително се извършва и допълнителна обработка с прапарат с дълготраен ефект, които да въздейства върху дошли в последствие с обработваемите суровини популации от вредители.