ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА СКЛАДОВЕ ЗА ТЮТЮН, СКЛАДИРАНИ ХРАНИ И ДРУГИ ГОТОВИ ПРОДУКТИ

При обработки на складове пълни с готова продукция или суровина е необходимо третиранията да се извършват системно през определен период от време съобразен с жизнения цикъл на вредителите, с което да се постигне ограничаване и намаляване развитието на тяхната популация.