Фумигация

Приложението на химически средства е широко разпространен метод за борба със складови вредители. При допускане на масово намножаване на насекомите борбата с инсектициди става все по- трудна. Опитът показва, че инсектицидите никога не решават проблемите на 100%. За да има тотален контрол над вредителите, се налага извършването на фумигация. За извършване на фумигация, в зависимост от специфичните условия на всеки обект и удовлетворяване изискванията на всеки клиент, “АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД използва фосвоводородни фумиганти с различни формулации на немския производител DETIA DEGESCH Gmbh Освен че е отличен инсектицид, фосфоводородът има изкючителна проникваща способност, която му позволява да преминава през опаковки от хартия, дърво или синтетични материали, както и през плътно складирани стоки, като тютюн на бали или в кашони Стоки фумигирани с фосвоводород не се повреждат по никакъв начин. Третираните храни не променят миризмата, вкусът, смилаемостта и хлебопекарните си качества. Кълняемостта на семената не се нарушава. Чистият фосфоводород не е токсичен за растенията в препоръчваните за приложение дози.

В повечето случаи фосвоводородът се използва лесно в твърда форма, известна като метален фосфид. Алуминиевия фосфид и магнезиевия фосфид са метални фосфиди, широко използвани за фумигация на складирано зърно, тютюн, билки, складирани продукти и помещения. Тези метални фосфиди реагират с водните пари от атмосферата или от самите продукти и генерират активно веществото фосфоводород (РН₃) по следната формула: Алуминиев фосфид: AIP + 3H₂O→ AI(OH)₃ + PH₃↑ Магнезиев фосфид: Mg₃P₂ + 6H₂O→ 3Mg (OH)₂+2PH₃↑

Фосфоводородът, който се отделя, е ефективен срещу всички стадии на развитие на всички складови вредители. Това обикновенно са:

тютюнев бръмбар

тютюнев молец

житна и оризова гъгрица

суринамски брашнояд

мавритански бръмбар

ръждивочервен бръмбар

всичи видове молци и много други, включително плодови мухи и други карантинни вредители.