Фумигация на силози без активна вентилация

Фумигация на зърно в силози без активна вентилация се извършва чрез прехвърляне, като препаратът се добавя ръчно или чрез автоматични диспенсъри, които пропускат необходимото количество препарат за програмирания период от време. След залагане на препарата задължително се извършва дезинсекция на незапълнените вместимости и на околосилозното пространство.