Фумигация на силози и метални липове с активна вентилация

За извършване фумигация на зърно в силози с активна вентилация обработката се извършва без прехвърляне, чрез монтиране на циркулационна J- система. По този начин се спестяват, времето и средствата, необходими за прехвърляне на зърното от една вместимост в друга както и увреждане по зърното от механичното преместване. По изискване от страна на възложителя, обработката може да бъде извършена чрез препарати и методи без наличие на остатъчни пестициди. След залагане на препарата задължително се извършва дезинсекция на незапълнените вместимости и на околосилозното пространство.