Фумигация на зърно в плоски складове

Фумигация на зърно в плоски складове се извършва, чрез сондиране на зърнения слой с дълбочинни сонди. След прилагане на препарата зърното се хермитизира с полиетиленово фолио. По изискване от страна на възложителя, обработката може да бъде извършена чрез препарати и методи без наличие на остатъчни пестициди. След залагане на препарата задължително се извършва дезинсекция на надзърнения въздушен слои, външните стени и прилежащите към склада площи.