Фумиганти

Магтоксин пелетиИдеалният препарат за фумигиране на зърно и други продукти при ниски температури, когато никакъв друг фумигант не е ефективен. Магтоксинът съдържа 66 % Магнезиев фосфид, амониев карбамат и парафин и се предлага под формата на пелети от 0,6 гр. всяка разположени в алуминиеви бутилки от 1 кг. При взаимодействие на препарата с атмосферната влага магнезиевият фосфид се разлага ( много по-бързо от алуминиевия фосфид ), като реакцията протича при всякакви температури и се отделя фосфороводород. Ето защо Магтоксинът се употребява в ситуации, когато се работи при ниски температури или се налага за кратко време да се постигне висока концентрация на фофороводород (при недобра херметизация или недостиг на време за експозиция при спешно експедиране на стока). Максималната концентрация на фосфороводород при Магтоксин пелети се достига едва след 24-36 часа.

Магтоксин плочиСпециално предназначени за третиране на тютюн, зърно, памук, фуражи, билки, сушени плодове, чай, ядки,кафе, шоколад, какао и други преработени хранителни продукти. Уникалната формулация съчетава преимуществата на магнезиевата основа и за разлика от другите фосфороводородни препарати не отделя прах и амоняк при разлагането си. Отделеният фосфороводород преминава през всякакви опаковъчни материали като хартия, дърво, кашони или синтетични материали. Така обработените стоки не се замърсяват и не променят вкусовите или естетическите си качества. Изключително лесни и удобни за работа при извършване на мащабни фумигации. Магтоксин плочки съдържа 56 % магнезиев фосфид в уникална формулация поместена в инертна матрица под формата на неогъваема плочка покрита от двете страни с пропусклива атмосферната влага хартиена обвивка и запечатана с непропусклива фолиева торбичка.

Фостоксин пелетиИдеалният и икономичен препарат за фумигиране на стоки при нормални температури. Препаратът съчетава класическата алуминиева основа при фосфороводородните препарати с преимуществата на пелетната форма, за по-пълно и бързо разлагане. Фостоксин пелети е изключително подходящ за обемни фумигации на празни складове и мелници, които се подготвят за съхранение на зърнена продукция.

Деция газ Екс - БСпециално разработени за извършване на фумигации без остатъчни следи от препарат. Концепцията на Деция Газ Екс-Б позволява комбинирането на алуминиев фосфид в уникална формулация съчетана с инкорпориран абсорбен материал, който спомага за по-бавното и устойчиво разлагане на препарата поместени в специална паромембранна TYVEK торбичка. Деция Газ Екс-Б започва да се разлага с известно забавяне след отделяне на алуминиевото фолио покриващо торбичката, благодарение на специалното вещество, забавящо реакцията, което е в съответствие със здравните и безопасни регулативни изисквания у нас. При сравнително висока температура и влажност Деция Газ Екс-Б се разлага за няколко дни. При правилно прилагане торбичките напълно отделят газ като съдържанието на остатъчен алуминиев фосфид е минимално и се класифицират като безопасни отпадъци. Използваната паромембраннаTYVEK торбичка позволява пропускането на въздушна влага и отделения газ Фосфин, като е практически непромокаема към течности.