Обемна фумигация

За извършване на обемна фумигация, всички врати, прозорци, технологични отвори и фуги на помещението се запечатват. Използват се методи на работа, при които след приключване на обработката не остават остатъци от пестициди. Използваният фумигат се прилага в доза, при която леталността сред неприятелите е 100% , но същевременно няма увреждане по електрическата система и електроника в помещението.