Организацията за храни и земеделие към ООН (FAO) установява, че количеството повредена или унищожена от вредители храна всяка година е в състояние да изхрани няколкостотин милиона души. Това е жалко, защото по- голямата част от тези щети са причинени при складирането на храните и може да бъде избегнато чрез приложението на съществуващите методи за контрол на складовите вредителите. Складовите вредители могат да се появят навсякъде: при складиране, при транспорт или при процеса на преработка. Те се разпространяват по света, пътувайки в стоките или в средствата за транспорт (най- често дървени палети). Те лесно се приспособяват към новата околна среда и бързо стават устойчиви.

    „АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД е наследник на 40 годишни традиции в борбата със складовите вредители и пест контрола. Дружеството разполага с отлично обучени служители с богат опит и професионална компетентност. Те извършват услугите по фумигация, дезинсекция, обгазване, обеззаразяване и ДДД на територията на цялата страна. С лоялността и коректносттта към своите партньори, „АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД постига отлични резултати с гарантирано качество.

„АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД изършва своите услуги по фумигация, дезинсекция и обгазване с най-добрите препарати на водещи фирми, като разполага с професионална техника за тяхното влагане. Всички методи за обработка са съобразени с европейските изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Фумигация на тютюн се извършва съгласно препоръките на CORESTA global fumigation standart и стандартите на PMI , BAT , JTI , Imperial Tabako , RJ Reynolds и други водещи фирми.

За да поддържаме високото качество на нашите услуги, ние от „АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД се грижим за постоянното обучение на нашия екип от специалисти в страната и чужбина, като участваме в европейски и световни програми за новостите в сферата на обеззаразяването.

нашият екип